• 
  • Ondernemingsrecht
  • Contractenrecht
  • Insolventierecht
  • Intellectueel Eigendomsrecht
  • Vastgoed
  • Arbeidsrecht

De inhoud van de website van Lexwood Legal Advocatuur & Advies is uitsluitend algemeen informatief bedoeld. De inhoud van deze website is niet bedoeld en dient niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard dan ook. Lexwood Legal Advocatuur & Advies staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website. Lexwood Legal Advocatuur & Advies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik van de inhoud van deze website.

Rechten van intellectuele eigendom
Lexwood Legal Advocatuur & Advies is, tenzij anders vermeld, rechthebbende op de rechten van intellectuele eigendom die op de website en/of op de inhoud van de website rusten. De teksten op de website mogen gekopieerd en gedistribueerd worden voor persoonlijk gebruik en voor gebruik van derden, onder de volgende voorwaarden:

 1. de website van Lexwood Legal Advocatuur & Advies wordt vermeld als bron van het gekopieerde materiaal;
 2. de inhoud van de teksten op de website wordt niet gewijzigd;
 3. de disclaimer en deze paragraaf over rechten van intellectuele eigendom wordt steeds vermeld.

Website ontwikkeld door SCA Bruno