Breadcrumbs

rechtsgebieden1


 
Arbeidsrecht

 • Individuele en collectieve ontslagprocedures
 • Ontbinding arbeidsovereenkomsten
 • Concurrentiebeding
 • Reorganisaties
 • Advisering over en opstellen
  van arbeidsovereenkomsten
 • Flexibele arbeid
 • Detachering
 • Werkgeversaansprakelijkheid


Insolventierecht

 • Doorstart
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Uitstel van betaling
 • Schuldeisersakkoord
 • Faillissement
 • Surseance van betaling
 • Incassopraktijk

 

 
   Ondernemingsrecht

 • Rechtsvormen
 • Fusies & Overnames
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Vorderingen
 • EnquĂȘteprocedures
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Bestuurders en commissarissen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

 

 rechtsgebieden

Vastgoed

 • Opstellen van huurovereenkomsten
 • Indeplaatsstelling
 • Gebreken
 • Koop en verkoop onroerende zaken
 • Non-conformiteit
 • Financieringsvoorbehoud
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Projectontwikkeling
 • Burenrecht

Intellectueel Eigendomsrecht

 • Tekeningen- en modellenrecht
 • Know-how bescherming
 • Ongeoorloofde mededinging
 • Onrechtmatige publicaties
 • Merkenrecht
 • Auteursrecht
 • Octrooirecht
 • Handelsnaamrecht
 • Domeinnamenrecht
 • Reclamerecht

Contractenrecht

 • Handelscontracten
 • Distributieovereenkomsten
 • Koopovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Franchiseovereenkomsten
 • Agentuurovereenkomsten

 

Logo simpel JPG klein voor envelop

Website ontwikkeld door SCA Bruno